Mededeling

Wannegem-Lede 5 maart 2018

Beste klanten,

Aanhoudende stress in zowel de professionele als de persoonlijke sfeer heeft me dermate leeggezogen dat ik de energie niet meer kan opbrengen die nodig is om verder te functioneren als restauranthouder.

De activiteit in ’t Huis van Lede wordt dan ook voorlopig volledig stopgezet. Hopelijk zullen tijd en rust heilzaam en inspirerend werken en mij de kans geven mezelf ooit terug enthousiast en creatief te kunnen uitleven in de job die ik vele jaren met hart en ziel heb uitgeoefend.

Jullie appreciatie heeft me vaak beroerd.
Met velen van jullie is er een band gegroeid die het commerciële ver overstijgt.

Het is dan ook mijn hoop dat jullie de beslissing die ik nu neem kunnen en willen plaatsen en dat jullie geloven dat er mij momenteel geen andere uitweg rest.

Met dankbare groet,

Frederick Dhooge

×